رافخایی در دسته اول 80 گله شد

رافخایی در دسته اول 80 گله شد
جلال رافخایی اولین گل خود را برای تیم خونه به خونه زد تا در تاریخ لیگ فوتبال ایران در 2 دسته لیگ برتر و دسته اول 80 گله شود.

رافخایی در دسته اول 80 گله شد

جلال رافخایی اولین گل خود را برای تیم خونه به خونه زد تا در تاریخ لیگ فوتبال ایران در 2 دسته لیگ برتر و دسته اول 80 گله شود.
رافخایی در دسته اول 80 گله شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author