رابی کین: خوش شانس بودم که برای ایرلند بازی کردم

رابی کین: خوش شانس بودم که برای ایرلند بازی کردم
رابی کین، ستاره تیم ملی ایرلند که در بازی شب گذشته مقابل عمان از میادین ملی خداحافظی کرد،‌ مدعی شد که خیلی خوش شانس بوده که در چنین تیم ملی توپ می زده است.

رابی کین: خوش شانس بودم که برای ایرلند بازی کردم

رابی کین، ستاره تیم ملی ایرلند که در بازی شب گذشته مقابل عمان از میادین ملی خداحافظی کرد،‌ مدعی شد که خیلی خوش شانس بوده که در چنین تیم ملی توپ می زده است.
رابی کین: خوش شانس بودم که برای ایرلند بازی کردم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author