رئیس پدافند غیرعامل: تهدیدات فضای سایبری باید جدی گرفته شود

رئیس پدافند غیرعامل: تهدیدات فضای سایبری باید جدی گرفته شود
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور خواهان توجه جدی مسئولان به تهدیدات فضای سایبری شد.
۱۳:۳۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


رئیس پدافند غیرعامل: تهدیدات فضای سایبری باید جدی گرفته شود

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور خواهان توجه جدی مسئولان به تهدیدات فضای سایبری شد.
۱۳:۳۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


رئیس پدافند غیرعامل: تهدیدات فضای سایبری باید جدی گرفته شود

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author