رئیس قوه قضائیه: قانون باید مقتدرانه در زمینه تصرفات غیرقانونی اراضی ملی به اجرا درآید

رئیس قوه قضائیه: قانون باید مقتدرانه در زمینه تصرفات غیرقانونی اراضی ملی به اجرا درآید
آیت الله آملی لاریجانی گفت: قانون باید مدبرانه و مقتدرانه از جمله در زمینه تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و منابع طبیعی به مرحله اجرا درآید و معتقدیم چنانچه قانون به خوبی اجرا شود جلوی بسیاری از مشکلات گرفته می شود.
۲۱:۲۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۶ شهریور


رئیس قوه قضائیه: قانون باید مقتدرانه در زمینه تصرفات غیرقانونی اراضی ملی به اجرا درآید

آیت الله آملی لاریجانی گفت: قانون باید مدبرانه و مقتدرانه از جمله در زمینه تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و منابع طبیعی به مرحله اجرا درآید و معتقدیم چنانچه قانون به خوبی اجرا شود جلوی بسیاری از مشکلات گرفته می شود.
۲۱:۲۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۶ شهریور


رئیس قوه قضائیه: قانون باید مقتدرانه در زمینه تصرفات غیرقانونی اراضی ملی به اجرا درآید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author