رئیس سازمان حج و زیارت: شاید امسال به حج برویم

رئیس سازمان حج و زیارت: شاید امسال به حج برویم
اوحدی گفت: در جلسات جاری تاکید کرده ایم که این آخرین فرصت برای حج است و سعودی ها نباید مانع حج ایرانیان شوند.
۱۷:۵۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


رئیس سازمان حج و زیارت: شاید امسال به حج برویم

اوحدی گفت: در جلسات جاری تاکید کرده ایم که این آخرین فرصت برای حج است و سعودی ها نباید مانع حج ایرانیان شوند.
۱۷:۵۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


رئیس سازمان حج و زیارت: شاید امسال به حج برویم

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author