رئیس جمهور به تهران بازگشت

رئیس جمهور به تهران بازگشت
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران به سفر رسمی دو روزه خود به اسلام آباد پایتخت پاکستان پایان داد و به تهران بازگشت.
۰۷:۲۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


رئیس جمهور به تهران بازگشت

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران به سفر رسمی دو روزه خود به اسلام آباد پایتخت پاکستان پایان داد و به تهران بازگشت.
۰۷:۲۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


رئیس جمهور به تهران بازگشت

گوشی

عرفان دینی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author