رئیس بورس با بسته پیشنهادی به دیدار رئیس مجلس رفت

رئیس بورس با بسته پیشنهادی به دیدار رئیس مجلس رفت
دکتر شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه اعضای هیئت مدیره این سازمان با دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.
۱۸:۴۵ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳ شهریور


رئیس بورس با بسته پیشنهادی به دیدار رئیس مجلس رفت

دکتر شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه اعضای هیئت مدیره این سازمان با دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.
۱۸:۴۵ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳ شهریور


رئیس بورس با بسته پیشنهادی به دیدار رئیس مجلس رفت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author