رئال به دنبال جذب زوج بیل در تیم ملی ولز

رئال به دنبال جذب زوج بیل در تیم ملی ولز
روزنامه سان مدعی شد که رئال مادرید قصد دارد آرون رمزی، هافبک آرسنال و زوج گرت بیل در تیم ملی ولز را به خدمت بگیرد.

رئال به دنبال جذب زوج بیل در تیم ملی ولز

روزنامه سان مدعی شد که رئال مادرید قصد دارد آرون رمزی، هافبک آرسنال و زوج گرت بیل در تیم ملی ولز را به خدمت بگیرد.
رئال به دنبال جذب زوج بیل در تیم ملی ولز

دانلود shareit

label, , , , , , , , , , , ,

About the author