ذوق زدگی سیله‌سن از پیوستن به بارسا(عکس)

ذوق زدگی سیله‌سن از پیوستن به بارسا(عکس)
در حالیکه هنوز انتقال یاسپر سیله سن، دروازه بان آژاکس به بارسلونا رسما از سوی آبی اناری ها اعلام نشده بود، این دروازه بان ساعتی پیش در پروفایل فیسبوک خود، تیمش را از آژاکس به بارسلونا تغییر داد؛ اتفاقی که نشان از ذوق زدگی سیله سن از پیوستن به بارسا دارد.

ذوق زدگی سیله‌سن از پیوستن به بارسا(عکس)

در حالیکه هنوز انتقال یاسپر سیله سن، دروازه بان آژاکس به بارسلونا رسما از سوی آبی اناری ها اعلام نشده بود، این دروازه بان ساعتی پیش در پروفایل فیسبوک خود، تیمش را از آژاکس به بارسلونا تغییر داد؛ اتفاقی که نشان از ذوق زدگی سیله سن از پیوستن به بارسا دارد.
ذوق زدگی سیله‌سن از پیوستن به بارسا(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author