ذوب آهن چهارشنبه راهی تبریز می شود

ذوب آهن چهارشنبه راهی تبریز می شود
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان به منظور رویارویی با تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز روز چهارشنبه رهسپار تبریز خواهد شد.

ذوب آهن چهارشنبه راهی تبریز می شود

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان به منظور رویارویی با تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز روز چهارشنبه رهسپار تبریز خواهد شد.
ذوب آهن چهارشنبه راهی تبریز می شود

کرمان نیوز

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author