ذوالفقارنسب: تیم‌ملی با برنامه و کم‌اشتباه بود

ذوالفقارنسب: تیم‌ملی با برنامه و کم‌اشتباه بود
پیشکسوت فوتبال ایران گفت: بازیکنان برابر کره‌جنوبی مسنجم کار کردند تا پیروزی به‌موقعی برای تیم ملی به دست آید.

ذوالفقارنسب: تیم‌ملی با برنامه و کم‌اشتباه بود

پیشکسوت فوتبال ایران گفت: بازیکنان برابر کره‌جنوبی مسنجم کار کردند تا پیروزی به‌موقعی برای تیم ملی به دست آید.
ذوالفقارنسب: تیم‌ملی با برنامه و کم‌اشتباه بود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author