دی بوئر: فوتبال بازی کردن را فراموش کرده ایم

دی بوئر: فوتبال بازی کردن را فراموش کرده ایم
فرانک دی بوئر، سرمربی هلندی اینتر به انتقاد از عملکرد تیمش پرداخت و اذعان داشت که آنها روش صحیح بازی کردن را از یاد برده اند.​​​​​​​

دی بوئر: فوتبال بازی کردن را فراموش کرده ایم

فرانک دی بوئر، سرمربی هلندی اینتر به انتقاد از عملکرد تیمش پرداخت و اذعان داشت که آنها روش صحیح بازی کردن را از یاد برده اند.​​​​​​​
دی بوئر: فوتبال بازی کردن را فراموش کرده ایم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author