دیگو کاستا گذشته خود را فراموش نکرده است

دیگو کاستا گذشته خود را فراموش نکرده است
داوید لوییز، مدافع باتجربه چلسی از دلایل علاقه خود به دیگو کاستا، مهاجم گلزن و خشن این تیم سخن گفت.

دیگو کاستا گذشته خود را فراموش نکرده است

داوید لوییز، مدافع باتجربه چلسی از دلایل علاقه خود به دیگو کاستا، مهاجم گلزن و خشن این تیم سخن گفت.
دیگو کاستا گذشته خود را فراموش نکرده است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author