دیلی میل معرفی کرد: / سردار یکی از 14 جوان آینده‌دار لیگ قهرمانان

دیلی میل معرفی کرد: / سردار یکی از 14 جوان آینده‌دار لیگ قهرمانان
مهاجم ایرانی تیم روستوف روسیه در بین 14 جوان آینده دار فوتبال جهان که در لیگ قهرمانان اروپا بازی می کنند، قرار گرفت.

دیلی میل معرفی کرد: / سردار یکی از 14 جوان آینده‌دار لیگ قهرمانان

مهاجم ایرانی تیم روستوف روسیه در بین 14 جوان آینده دار فوتبال جهان که در لیگ قهرمانان اروپا بازی می کنند، قرار گرفت.
دیلی میل معرفی کرد: / سردار یکی از 14 جوان آینده‌دار لیگ قهرمانان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author