دیدار ظریف با نخست وزیر گینه کوناکری

دیدار ظریف با نخست وزیر گینه کوناکری
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه سفر به غرب افریقا با نخست وزیر گینه کوناکری دیدار کرد.
۲۰:۰۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


دیدار ظریف با نخست وزیر گینه کوناکری

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه سفر به غرب افریقا با نخست وزیر گینه کوناکری دیدار کرد.
۲۰:۰۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


دیدار ظریف با نخست وزیر گینه کوناکری

90ورزشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author