دیدار ظریف با رئیس جمهور گینه کوناکاری

دیدار ظریف با رئیس جمهور گینه کوناکاری
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه دیدار های خود با مقامات کشور گینه کوناکری، با «الفا کنده‌‌‌‌» رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد.
۱۰:۰۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ مرداد


دیدار ظریف با رئیس جمهور گینه کوناکاری

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه دیدار های خود با مقامات کشور گینه کوناکری، با «الفا کنده‌‌‌‌» رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد.
۱۰:۰۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ مرداد


دیدار ظریف با رئیس جمهور گینه کوناکاری

اتومبیل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author