دیدار تدارکاتى – عمان/ گزارش زنده؛ السیب عمان 0 – پرسپولیس 1

دیدار تدارکاتى – عمان/ گزارش زنده؛ السیب عمان 0 – پرسپولیس 1
پرسپولیس در دومین و آخرین دیدار تدارکاتى اش در عمان اینبار به مصاف تیم السیب رفته است.

دیدار تدارکاتى – عمان/ گزارش زنده؛ السیب عمان 0 – پرسپولیس 1

پرسپولیس در دومین و آخرین دیدار تدارکاتى اش در عمان اینبار به مصاف تیم السیب رفته است.
دیدار تدارکاتى – عمان/ گزارش زنده؛ السیب عمان 0 – پرسپولیس 1

فانتزی

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author