دیدار بایرن با رئال در اردوی امریکا

برنامه اردوی تابستانی بایرنی‌ها مشخص شد.

خرید غذا

ابزار رسانه

label, , , , , , , , ,

About the author