دیدار استانداران خوزستان، هرمزگان و اصفهان با رئیس جمهور

دیدار استانداران خوزستان، هرمزگان و اصفهان با رئیس جمهور
غلامرضا شریعتی، جاسم جادری و رسول زرگرپور، استانداران خوزستان، هرمزگان و اصفهان به طور جداگانه با رئیس جمهور دیدار و گزارشی از اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده درباره مصوبات سفرهای استانی کاروان تدبیر و امید به این استان ها ارائه کردند.
۱۶:۴۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۹ شهریور


دیدار استانداران خوزستان، هرمزگان و اصفهان با رئیس جمهور

غلامرضا شریعتی، جاسم جادری و رسول زرگرپور، استانداران خوزستان، هرمزگان و اصفهان به طور جداگانه با رئیس جمهور دیدار و گزارشی از اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده درباره مصوبات سفرهای استانی کاروان تدبیر و امید به این استان ها ارائه کردند.
۱۶:۴۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۹ شهریور


دیدار استانداران خوزستان، هرمزگان و اصفهان با رئیس جمهور

label, , , , , , , , , , , ,

About the author