دژاگه: هنوز هم بهتر از قطر هستیم/ بازیکنان این تیم را خوب می‌شناسم

دژاگه: هنوز هم بهتر از قطر هستیم/ بازیکنان این تیم را خوب می‌شناسم
اشکان دژاگه گفت: بازیکنان قطر را خوب می‌شناسم

دژاگه: هنوز هم بهتر از قطر هستیم/ بازیکنان این تیم را خوب می‌شناسم

اشکان دژاگه گفت: بازیکنان قطر را خوب می‌شناسم
دژاگه: هنوز هم بهتر از قطر هستیم/ بازیکنان این تیم را خوب می‌شناسم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author