دو پیروزی، دو تساوی و یک شکست و مقام سوم/ کارنامه جوانان ایران در قهرمانی آسیا

دو پیروزی، دو تساوی و یک شکست و مقام سوم/ کارنامه جوانان ایران در قهرمانی آسیا
جوانان ایران پس از شکست در بازی عجیب و پرگل در برابر عربستان با کسب عنوان سومی رقابت های جام ملت های آسیا به کار خود خاتمه دادند، آنها در این بازی ها به دو پیروزی، دو تساوی و دو شکست دست پیدا کردند.

دو پیروزی، دو تساوی و یک شکست و مقام سوم/ کارنامه جوانان ایران در قهرمانی آسیا

جوانان ایران پس از شکست در بازی عجیب و پرگل در برابر عربستان با کسب عنوان سومی رقابت های جام ملت های آسیا به کار خود خاتمه دادند، آنها در این بازی ها به دو پیروزی، دو تساوی و دو شکست دست پیدا کردند.
دو پیروزی، دو تساوی و یک شکست و مقام سوم/ کارنامه جوانان ایران در قهرمانی آسیا

label, , , , , , , , , ,

About the author