دو هفته دیگر به تمرینات نفت برمی گردم/ اعتمادی: دوست داشتم جلوی تراکتور بازی کنم

دو هفته دیگر به تمرینات نفت برمی گردم/ اعتمادی: دوست داشتم جلوی تراکتور بازی کنم
دروازه بان تیم صنعت نفت آبادان اعلام کرد خاطرات خوبی از حضور در تراکتورسازی دارد.

دو هفته دیگر به تمرینات نفت برمی گردم/ اعتمادی: دوست داشتم جلوی تراکتور بازی کنم

دروازه بان تیم صنعت نفت آبادان اعلام کرد خاطرات خوبی از حضور در تراکتورسازی دارد.
دو هفته دیگر به تمرینات نفت برمی گردم/ اعتمادی: دوست داشتم جلوی تراکتور بازی کنم

اتومبیل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author