دو هدف پیش روی نیمار؛ اول رکورد پله، بعد رکورد دایی

دو هدف پیش روی نیمار؛ اول رکورد پله، بعد رکورد دایی
روزنامه خبرورزشی نوشت: علی دایی از تاریخ ۲۸ نوامبر ۲۰۰۳ که هشتاد و پنجمین گل ملی خود را درون دروازه لبنان جای داد با عبور از رکورد فرانس پوشکاش به تنهایی رکورددار تعداد گل‌های زده ملی در جهان لقب گرفت و این رکورد را به مدت ۱۳ سال تا به امروز حفظ کرده و پیش‌بینی می‌شود رکورد مزبور طی سال‌های آتی هم حفظ شود.

دو هدف پیش روی نیمار؛ اول رکورد پله، بعد رکورد دایی

روزنامه خبرورزشی نوشت: علی دایی از تاریخ ۲۸ نوامبر ۲۰۰۳ که هشتاد و پنجمین گل ملی خود را درون دروازه لبنان جای داد با عبور از رکورد فرانس پوشکاش به تنهایی رکورددار تعداد گل‌های زده ملی در جهان لقب گرفت و این رکورد را به مدت ۱۳ سال تا به امروز حفظ کرده و پیش‌بینی می‌شود رکورد مزبور طی سال‌های آتی هم حفظ شود.
دو هدف پیش روی نیمار؛ اول رکورد پله، بعد رکورد دایی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author