دو بوکسور شانس بیشتری دارند/ بررسی وضعیت المپیکی شدن بوکس در چین

دو بوکسور شانس بیشتری دارند/ بررسی وضعیت المپیکی شدن بوکس در چین
در پایان چهارمین روز از رقابتهای بوکس قاره ای چین که سهمیه المپیک ریو در آن توزیع می شود نیمی از بوکسورهای ایرانی از دور رقابتها کنار رفته اند.

دو بوکسور شانس بیشتری دارند/ بررسی وضعیت المپیکی شدن بوکس در چین

در پایان چهارمین روز از رقابتهای بوکس قاره ای چین که سهمیه المپیک ریو در آن توزیع می شود نیمی از بوکسورهای ایرانی از دور رقابتها کنار رفته اند.
دو بوکسور شانس بیشتری دارند/ بررسی وضعیت المپیکی شدن بوکس در چین

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

صبحانه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author