دو بازیکن ایران تست دوپینگ دادند

دو بازیکن ایران تست دوپینگ دادند
در پایان بازی ایران – قطر در چارچوب جام ملت های جوانان آسیا که در منامه در جریان است دو بازیکن ایران تست دوپینگ دادند.

دو بازیکن ایران تست دوپینگ دادند

در پایان بازی ایران – قطر در چارچوب جام ملت های جوانان آسیا که در منامه در جریان است دو بازیکن ایران تست دوپینگ دادند.
دو بازیکن ایران تست دوپینگ دادند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author