دویست تروریست در سوریه سلاحشان را زمین گذاشتند

دویست تروریست در سوریه سلاحشان را زمین گذاشتند
بر اساس توافق ارتش سوریه و افراد مسلح قرار است ۲۰۰ فرد مسلح که از داریا به المعضمیه در جنوب دمشق گریخته بودند، روز سه‌شنبه از این منطقه خارج شوند.
۱۷:۱۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


دویست تروریست در سوریه سلاحشان را زمین گذاشتند

بر اساس توافق ارتش سوریه و افراد مسلح قرار است ۲۰۰ فرد مسلح که از داریا به المعضمیه در جنوب دمشق گریخته بودند، روز سه‌شنبه از این منطقه خارج شوند.
۱۷:۱۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


دویست تروریست در سوریه سلاحشان را زمین گذاشتند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author