دوچرخه سواری قهرمانی جهان – قطر / رکابزنان جوان ایران به خط پایان نرسیدند

دوچرخه سواری قهرمانی جهان – قطر / رکابزنان جوان ایران به خط پایان نرسیدند
رکابزنان جوان کشورمان نتوانستند به خط پایان مسابقات استقامت قهرمانی جهان برسند.

دوچرخه سواری قهرمانی جهان – قطر / رکابزنان جوان ایران به خط پایان نرسیدند

رکابزنان جوان کشورمان نتوانستند به خط پایان مسابقات استقامت قهرمانی جهان برسند.
دوچرخه سواری قهرمانی جهان – قطر / رکابزنان جوان ایران به خط پایان نرسیدند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author