دومین آنچلوتی در بایرن مونیخ (عکس)

دومین آنچلوتی در بایرن مونیخ (عکس)
بعد از پیوستن کارلو آنچلوتی به بایرن مونیخ، این باشگاه اکنون یک مربی دیگر هم با نام فامیل آنچلوتی دارد؛ داویده آنچلوتی؛ پسر 27 ساله سرمربی تیم.

دومین آنچلوتی در بایرن مونیخ (عکس)

بعد از پیوستن کارلو آنچلوتی به بایرن مونیخ، این باشگاه اکنون یک مربی دیگر هم با نام فامیل آنچلوتی دارد؛ داویده آنچلوتی؛ پسر 27 ساله سرمربی تیم.
دومین آنچلوتی در بایرن مونیخ (عکس)

دانلود فیلم با لینک مستقیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author