دوست دارم آقای گل شوم/ شادکام: من «به‌به‌تو»ی فوتبال آبادانم

دوست دارم آقای گل شوم/ شادکام: من «به‌به‌تو»ی فوتبال آبادانم
مهاجم تیم صنعت نفت آبادان اعتقاد دارد تیمش در هفته های گذشته با بدشانسی مواجه شده است.

دوست دارم آقای گل شوم/ شادکام: من «به‌به‌تو»ی فوتبال آبادانم

مهاجم تیم صنعت نفت آبادان اعتقاد دارد تیمش در هفته های گذشته با بدشانسی مواجه شده است.
دوست دارم آقای گل شوم/ شادکام: من «به‌به‌تو»ی فوتبال آبادانم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author