دوری 8 هفته ای اینیستا از میادین

دوری 8 هفته ای اینیستا از میادین
باشگاه بارسلونا تایید کرد که آندرس اینیستا، هافبک باتجربه این باشگاه، به دلیل مصدومیت برای 8 هفته از میادین دور خواهد بود.

دوری 8 هفته ای اینیستا از میادین

باشگاه بارسلونا تایید کرد که آندرس اینیستا، هافبک باتجربه این باشگاه، به دلیل مصدومیت برای 8 هفته از میادین دور خواهد بود.
دوری 8 هفته ای اینیستا از میادین

label, , , , , , , , , , , ,

About the author