دوره پایانی تمرین تیم ملی فوتبال

دوره پایانی تمرین تیم ملی فوتبال
دور پایانی تمرینات آماده‌ سازی تیم ملی فوتبال برای بازی با قطر آغاز شد.
۱۰:۵۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


دوره پایانی تمرین تیم ملی فوتبال

دور پایانی تمرینات آماده‌ سازی تیم ملی فوتبال برای بازی با قطر آغاز شد.
۱۰:۵۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


دوره پایانی تمرین تیم ملی فوتبال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author