دودره بازی رونالدینیو در اولین روزکاری برای بارسا

دودره بازی رونالدینیو در اولین روزکاری برای بارسا
رونالدینیو، ستاره افسانه ای و سابق باشگاه بارسلونا در اولین روز کاری خود در باشگاه بارسلونا غیبت کرد.

دودره بازی رونالدینیو در اولین روزکاری برای بارسا

رونالدینیو، ستاره افسانه ای و سابق باشگاه بارسلونا در اولین روز کاری خود در باشگاه بارسلونا غیبت کرد.
دودره بازی رونالدینیو در اولین روزکاری برای بارسا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author