ده‌ها چادر آوارگان عراقی در کرکوک در آتش سوخت

ده‌ها چادر آوارگان عراقی در کرکوک در آتش سوخت
بیش از ۷۰ چادر در اردوگاه آوارگان نزدیک کرکوک عراق درآتش سوخت.
۱۹:۰۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


ده‌ها چادر آوارگان عراقی در کرکوک در آتش سوخت

بیش از ۷۰ چادر در اردوگاه آوارگان نزدیک کرکوک عراق درآتش سوخت.
۱۹:۰۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


ده‌ها چادر آوارگان عراقی در کرکوک در آتش سوخت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author