دن گاسپار، مربی فاتح کی‌روش (عکس)

دن گاسپار، مربی فاتح کی‌روش (عکس)
روزی که سید مهدی رحمتی از تیم ملی خداحافظی کرد آنهم در حالی که بازی های سختی را پیش رو داشتیم خیلی ها پیش بینی کردند خط دروازه به چالش تازه تیم ملی تبدیل خواهد شد.

دن گاسپار، مربی فاتح کی‌روش (عکس)

روزی که سید مهدی رحمتی از تیم ملی خداحافظی کرد آنهم در حالی که بازی های سختی را پیش رو داشتیم خیلی ها پیش بینی کردند خط دروازه به چالش تازه تیم ملی تبدیل خواهد شد.
دن گاسپار، مربی فاتح کی‌روش (عکس)

اخبار دنیای دیجیتال

آگهی استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author