دمشق: عملیات ترکیه در خاک سوریه نقض آشکار حاکمیت است

دمشق: عملیات ترکیه در خاک سوریه نقض آشکار حاکمیت است
وزارت امور خارجه سوریه عملیات موسوم به «سپر فراتِ» ترکیه در شمال سوریه را محکوم کرد و مداخله نظامی آنکارا را نقض آشکار حاکمیت سوریه دانست.
۲۰:۱۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳ شهریور


دمشق: عملیات ترکیه در خاک سوریه نقض آشکار حاکمیت است

وزارت امور خارجه سوریه عملیات موسوم به «سپر فراتِ» ترکیه در شمال سوریه را محکوم کرد و مداخله نظامی آنکارا را نقض آشکار حاکمیت سوریه دانست.
۲۰:۱۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳ شهریور


دمشق: عملیات ترکیه در خاک سوریه نقض آشکار حاکمیت است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author