دل بوسکه: پیشنهاد 10 میلیونی چینی ها را رد کردم

دل بوسکه: پیشنهاد 10 میلیونی چینی ها را رد کردم
ویسنته دل بوسکه، سرمربی سابق تیم ملی اسپانیا مدعی شد که پیشنهاد 10 میلیون یورویی یک تیم چینی را رد کرده است.

دل بوسکه: پیشنهاد 10 میلیونی چینی ها را رد کردم

ویسنته دل بوسکه، سرمربی سابق تیم ملی اسپانیا مدعی شد که پیشنهاد 10 میلیون یورویی یک تیم چینی را رد کرده است.
دل بوسکه: پیشنهاد 10 میلیونی چینی ها را رد کردم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author