دلیل نیمکت نشینی مدافع استقلال؛ کند است!

دلیل نیمکت نشینی مدافع استقلال؛ کند است!
با ادامه روند نیمکت نشینی مدافع ارمنی استقلال، احتمالا او یکی از جدا شده‌‌های این تیم در نیم فصل خواهد بود و به تیمی می رود که بتواند بازی کند.

دلیل نیمکت نشینی مدافع استقلال؛ کند است!

با ادامه روند نیمکت نشینی مدافع ارمنی استقلال، احتمالا او یکی از جدا شده‌‌های این تیم در نیم فصل خواهد بود و به تیمی می رود که بتواند بازی کند.
دلیل نیمکت نشینی مدافع استقلال؛ کند است!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author