دلیل حضور طارمی در کمیته انضباطی

دلیل حضور طارمی در کمیته انضباطی
مهدی طارمی به دلیل اتفاقات رخ داده پیش از بازی این تیم برابر صنعت نفت آبادان به کمیته انضباطی باشگاه فراخوانده شده است.

دلیل حضور طارمی در کمیته انضباطی

مهدی طارمی به دلیل اتفاقات رخ داده پیش از بازی این تیم برابر صنعت نفت آبادان به کمیته انضباطی باشگاه فراخوانده شده است.
دلیل حضور طارمی در کمیته انضباطی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author