دلار بانکی، ۳۰ هزار و ۲۵۴ ریال شد

دلار بانکی، ۳۰ هزار و ۲۵۴ ریال شد
بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ بانکی ۲۵ ارز نسبت به روز گذشته افزایش و قیمت پنج واحدپولی کاهش و نرخ ۹ ارز نیز تغییری نداشت و برای یک دلار بانکی ۳۰ هزار و ۲۵۴ ریال تعیین ارزش شد.
۱۱:۲۲ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


دلار بانکی، ۳۰ هزار و ۲۵۴ ریال شد

بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ بانکی ۲۵ ارز نسبت به روز گذشته افزایش و قیمت پنج واحدپولی کاهش و نرخ ۹ ارز نیز تغییری نداشت و برای یک دلار بانکی ۳۰ هزار و ۲۵۴ ریال تعیین ارزش شد.
۱۱:۲۲ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


دلار بانکی، ۳۰ هزار و ۲۵۴ ریال شد

دانلود موزیک

استخدام ایران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author