دقیقه ٢٢ به یاد منصور پورحیدری

دقیقه ٢٢ به یاد منصور پورحیدری
باشگاه استقلال دقیقه ٢٢ بازی ها را برای گرامیداشت نام اسطوره باشگاه استقلال انتخاب کرد.

دقیقه ٢٢ به یاد منصور پورحیدری

باشگاه استقلال دقیقه ٢٢ بازی ها را برای گرامیداشت نام اسطوره باشگاه استقلال انتخاب کرد.
دقیقه ٢٢ به یاد منصور پورحیدری

نصب تلگرام فارسی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author