دفاع مسئول فوتبال خوزستان از بخشیده شدن مهدی رحمتی قبل بازی با تیم اهوازی

دفاع مسئول فوتبال خوزستان از بخشیده شدن مهدی رحمتی قبل بازی با تیم اهوازی
درحالی که مسئولان قهرمان فصل قبل از بخشیده شدن رحمتی برای بازی با تیم آنها ناراحتند ، عضو هیات رئیسه فدراسیون از این تصمیم دفاع می‌کند.

دفاع مسئول فوتبال خوزستان از بخشیده شدن مهدی رحمتی قبل بازی با تیم اهوازی

درحالی که مسئولان قهرمان فصل قبل از بخشیده شدن رحمتی برای بازی با تیم آنها ناراحتند ، عضو هیات رئیسه فدراسیون از این تصمیم دفاع می‌کند.
دفاع مسئول فوتبال خوزستان از بخشیده شدن مهدی رحمتی قبل بازی با تیم اهوازی

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author