دفاع تراشتگن از براوو پس از اشتباه مرگبار

دفاع تراشتگن از براوو پس از اشتباه مرگبار
مارک آندره تراشتگن پس از بازی بارسلونا و سیتی، از هم تیمی سابق خود کلودیو براوو حمایت کرد.

دفاع تراشتگن از براوو پس از اشتباه مرگبار

مارک آندره تراشتگن پس از بازی بارسلونا و سیتی، از هم تیمی سابق خود کلودیو براوو حمایت کرد.
دفاع تراشتگن از براوو پس از اشتباه مرگبار

label, , , , , , , , , , , ,

About the author