دفاع استرالیایی پرسپولیس:هیچ جا نمی‌روم و همین جا هستم!

دفاع استرالیایی پرسپولیس:هیچ جا نمی‌روم و همین جا هستم!
تلاش پرسپولیسی ها برای خالی کردن لیست تیم‌شان بی‌نتیجه ماند.

دفاع استرالیایی پرسپولیس:هیچ جا نمی‌روم و همین جا هستم!

تلاش پرسپولیسی ها برای خالی کردن لیست تیم‌شان بی‌نتیجه ماند.
دفاع استرالیایی پرسپولیس:هیچ جا نمی‌روم و همین جا هستم!

پامنا موبایل لپ تاپ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author