دعوت سعید ابوطالب از یک فرمانده آمریکایی برای سفر به ایران

دعوت سعید ابوطالب از یک فرمانده آمریکایی برای سفر به ایران
سعید ابوطالب در مراسم رونمایی از کتاب «هی یو»، دلیل تاخیر در انتشار خاطرات خود را رفتن اشتباهی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.

دعوت سعید ابوطالب از یک فرمانده آمریکایی برای سفر به ایران

سعید ابوطالب در مراسم رونمایی از کتاب «هی یو»، دلیل تاخیر در انتشار خاطرات خود را رفتن اشتباهی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.
دعوت سعید ابوطالب از یک فرمانده آمریکایی برای سفر به ایران

خرید رنک

دانلود ها پلاس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author