دعوت سازمان ملل از سوریه برای شرکت در مذاکرات

دعوت سازمان ملل از سوریه برای شرکت در مذاکرات
سازمان ملل متحد رسما از دولت سوریه برای شرکت در دور جدید مذاکرات گروه های سوری دعوت کرد.
۰۹:۴۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


دعوت سازمان ملل از سوریه برای شرکت در مذاکرات

سازمان ملل متحد رسما از دولت سوریه برای شرکت در دور جدید مذاکرات گروه های سوری دعوت کرد.
۰۹:۴۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


دعوت سازمان ملل از سوریه برای شرکت در مذاکرات

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , ,

About the author