دشان: هو شدن ژیرو عادلانه نیست

دشان: هو شدن ژیرو عادلانه نیست
دیدیه دشان،‌ سرمربی تیم ملی فرانسه عنوان کرد که سوت‌های اعتراضی علیه اولیویه ژیرو عادلانه نیست.

دشان: هو شدن ژیرو عادلانه نیست

دیدیه دشان،‌ سرمربی تیم ملی فرانسه عنوان کرد که سوت‌های اعتراضی علیه اولیویه ژیرو عادلانه نیست.
دشان: هو شدن ژیرو عادلانه نیست

ganool review

label, , , , , , , , , , , ,

About the author