دشان: قرار نیست پوگبا در هر بازی 3 گل بزند

دشان: قرار نیست پوگبا در هر بازی 3 گل بزند
سرمربی تیم ملی فرانسه می گوید که انتظارات از هافبک میانی این تیم نباید بیش از اندازه باشد.

دشان: قرار نیست پوگبا در هر بازی 3 گل بزند

سرمربی تیم ملی فرانسه می گوید که انتظارات از هافبک میانی این تیم نباید بیش از اندازه باشد.
دشان: قرار نیست پوگبا در هر بازی 3 گل بزند

free download movie

لردگان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author