دست رد والنسیا به سینه آرسنال و بارسلونا

دست رد والنسیا به سینه آرسنال و بارسلونا
پاکو آیستاران، سرمربی والنسیا تاکید کرد که شکودران مصطفی و پاکو آلکاسر،‌ دو ستاره تیمش فروشی نیستند.

دست رد والنسیا به سینه آرسنال و بارسلونا

پاکو آیستاران، سرمربی والنسیا تاکید کرد که شکودران مصطفی و پاکو آلکاسر،‌ دو ستاره تیمش فروشی نیستند.
دست رد والنسیا به سینه آرسنال و بارسلونا

دانلود نرم افزار جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author