دستیار آمریکایی کروش: جایی امن‌تر و راحت‌تر از ایران ندیدم

دستیار آمریکایی کروش: جایی امن‌تر و راحت‌تر از ایران ندیدم
ایسنا نوشت: مربی آمریکایی تیم ملی ایران و دستیار کارلوس کروش در گفت‌وگو با سایت فیفا درباره موضوعات خاص و حضور در ایران صحبت کرده است.

دستیار آمریکایی کروش: جایی امن‌تر و راحت‌تر از ایران ندیدم

ایسنا نوشت: مربی آمریکایی تیم ملی ایران و دستیار کارلوس کروش در گفت‌وگو با سایت فیفا درباره موضوعات خاص و حضور در ایران صحبت کرده است.
دستیار آمریکایی کروش: جایی امن‌تر و راحت‌تر از ایران ندیدم

بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author