دستگیری سارقی که با بمب قصد سرقت داشت

دستگیری سارقی که با بمب قصد سرقت داشت
سارقی که قصد داشت با استفاده بمب دست ساز از یک مغازه صرافی در خیابان یوسف آباد تهران سرقت کند با هوشیاری صاحب مغازه و حضور به موقع پلیس ناکام ماند.
۲۱:۴۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


دستگیری سارقی که با بمب قصد سرقت داشت

سارقی که قصد داشت با استفاده بمب دست ساز از یک مغازه صرافی در خیابان یوسف آباد تهران سرقت کند با هوشیاری صاحب مغازه و حضور به موقع پلیس ناکام ماند.
۲۱:۴۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


دستگیری سارقی که با بمب قصد سرقت داشت

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author